Misyon

Misyon

Spednas kalıp olarak misyonumuz sektörün profesyonelliğini geliştirmektir. Nedir profesyonellik? Öncelik ile merdiven altı firmaların yarattığı haksız rekabeti ortadan kaldırmaktır.

Merdiven altı firmaların vergi kaydı yok. İlgili oda kayıtları yok. Ticari sicil kayıtları yok. Personelleri sigortalı değil. Kalite derdi yok. Vergiden, personelden ve tüm giderlerden çalıyor. Ucuz fiyat adı altında sektörde bir tür hırsızlık yapıyor.

Spednas Misyon

Kurumsal Sorumluluk

Vergi mükellefiyeti olan, personelin tüm haklarını karşılayan, tüm kamusal yükümlülüklerini yerine getiren bizim gibi firmaların iş yapma haklarını elinden alıyorlar.

Sadece haksız rekabete yol açmıyorlar. Kaliteyi sıfırladıkları için sektöre kalitesizliği hakim kılıyorlar.

Biz spednas olarak asıl misyonumuzun kalite çıtasını sürekli yüksek tutmak olduğunu biliyoruz ve kalite çıtamızı devamlı yükseltmeye çalışıyoruz.

Spednas kalitesini bizim ile iş yapan yurttaşlarımız, firmalarımız elbette bilmektedirler.

Kalite çıtası nasıl yükseltilir?

Spednas Misyon

Spednas misyonun özel nitelik kazandığı alan tekniğin sürekli güncellenmesi ve teknik kapasite ile kalitenin de devamlı güncel tutulmasıdır. Biz sac kalıp, tel erezyon, prgorasif kalıp işimizde veya rotor stator laminasyon kalıplarımızda hızlı teknolojin sürekli ve hızlı takipçisiyiz.

Teknik uzman kadro ile oluşturulur. Misyonumuz sektörümüze uzman kadro kazandırmak ve sektörü uzmanlaştırmaktır. Spednas bu anlamda sektörün okulu olmayı da misyon edinmiş bir firmadır.

Spednasın tüm kadroları tüm sosyal ekonomik haklara sahiptirler. Profesyonel, kalıcı personelimiz, günlük haftalık eğitimler ile hem tekniği takip etmektedir hem de deneyimlerini eğitim konusu yaparak sürekli yenilenmektedir.

Spednas olarak biz misyonumuzu belirler iken en baştan beri tecrübe birikimi oluşturmak olduğunun farkındaydık. Tecrübe birikimi sürekli kadro ile sağlanan yüksek düzeydir. Biz tecrübesizliğin amatörlük olduğunu biliyoruz. Sürekli tecrübesizlik sürekli amatörlüktür. Kimi firmalar özellikle merdiven altı firmaların tecrübesizliği kalıcıdır.

Misyon Spednas için işine ve sorumluluğuna sahip çıkabilme kalitenin avantajını süreklileştirmedir.

Sorumluluk önce yaptığımız işe karşı sorumluluktur, iş ahlakı bunu gerektir. İşini en iyisini yapma görevidir. Sac kalıp sayfamızda hizmetlerimize dair bilgi edinebilirsiniz.